ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                 9-10-2020

Θ. Ξανθόπουλος: Η κυβέρνηση απέρριψε τροπολογία υπέρ του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων με μειωμένο ωράριο

Με συνοπτικές διαδικασίες ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, απέρριψε την τροπολογία για την αναδρομική κάλυψη των πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού καθαριότητας μειωμένου ωραρίου των σχολείων, για το οποίο οι Δήμοι αποφάσισαν αύξηση των ωρών απασχόλησης του.

 Η τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, απηχούσε την αγωνία χιλιάδων πολιτών, εργαζομένων, γονέων και μαθητών, καθώς οι ανάγκες καθαριότητας στα σχολεία είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της πανδημίας και της προσπάθειας περιορισμού της μετάδοσης του ιού.

Η κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες αυτές, δεν πρόβλεψε την πρόσληψη μεγαλύτερου, από πέρσι. αριθμού εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Ένα μεγάλο μάλιστα μέρος του προσωπικού, προσελήφθη με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, γεγονός που επέτεινε το πρόβλημα καθαρισμού των σχολείων.

Μπροστά στο σοβαρό αυτό κενό προστασίας της δημόσιας υγείας στα σχολεία, πολλοί δήμοι ανέλαβαν δράση και με αποφάσεις τους, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, αύξησαν τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού μειωμένου ωραρίου, καλύπτοντας την διαφορά από ίδιους πόρους.

Ωστόσο, επειδή οι αποφάσεις αυτές των Δημοτικών Συμβουλίων, υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και πρέπει να δημοσιευθούν στο ΦΕΚ, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην πληρωμή των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Για να αποφευχθούν λοιπόν περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων και να εφαρμοσθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποφάσεις  των Δημοτικών Συμβουλίων για την αναγκαία αύξηση του ωραρίου του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, προτάθηκε η τροπολογία που θα ξεκαθάριζε ότι οι εργαζόμενοι μειωμένου ωραρίου στην καθαριότητα των σχολείων, θα αμείβονται κανονικά, από την επόμενη ημέρα της λήψης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για αύξηση των ωρών εργασίας τους.

Κι όμως αυτή την απλή, καθαρή πρόταση υπέρ των εργαζομένων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, την απέρριψε ο κ. υπουργός των Εσωτερικών. Αντίθετα, εισηγήθηκε την ψήφιση της αύξησης των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολείων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ακολουθεί η απορριφθείσα τροπολογία

      ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»                                            

Θέμα: “Αναδρομική πληρωμή των εργαζομένων καθαριότητας μειωμένου ωραρίου στα σχολεία,  για όλες τις ώρες απασχόλησης τους που αυξήθηκαν με απόφαση των οικείων Δήμων”

                                         ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων προσλήφθηκε την φετινή σχολική χρονιά με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με την  ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3324B/7.8.2020). Ο αριθμός των προσληφθέντων και οι ώρες απασχόλησης καθορίστηκαν από την κυβέρνηση. Ωστόσο σε πολλές περιοχές, οι ώρες απασχόλησης όπως ορίσθηκαν, δεν επαρκούσαν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης καθαριότητας των σχολείων, η οποία την φετινή σχολικά χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις στις ώρες εργασίας των καθαριστών και των καθαριστριών στα σχολεία,  δόθηκε στους Δήμους. με το άρθρο 34 του Ν, 4713/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της από 22-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 161/22-8-2020), η δυνατότητα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αυξήσουν το ωράριο απασχόλησης όσων προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το επιπλέον κόστος μισθοδοσίας που θα προκύψει.

Πολλοί Δήμοι, για να καλύψουν το σοβαρό κενό  και τις μεγάλες ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας των σχολείων εν μέσω έξαρσης της πανδημίας covid 19,  με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, αύξησαν  το μειωμένο ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων.  Ομως η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθυστερεί, καθώς σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται δημοσίευση της σχετικής απόφασης των δημοτικών συμβουλίων στο ΦΕΚ, μετά τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Δράμας, μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος νομιμότητας. Η καθυστέρηση αυτή, σημαίνει ότι για τους επόμενους 2 τουλάχιστον μήνες ή τα σχολεία θα μείνουν χωρίς καθαρισμό ή το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων θα εργάζεται για πολύ περισσότερες ώρες από όσες αμείβεται στην πραγματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, για να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων  που έχει προσληφθεί με μειωμένο ωράριο, θα χρειαστεί να εργαστεί περισσότερες από 200 ώρες χωρίς να αμειφθεί.

Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο της αναστολής εργασίας των καθαριστών- καθαριστριών σχολικών μονάδων τις επιπλέον ώρες,  διότι δεν γνωρίζουν εάν αμειφθούν για τις ώρες εργασίας, που προσφέρουν, πριν την σχετική δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση των ωρών απασχόλησης τους, στο ΦΕΚ.

Είναι προφανές, ότι η παράταση αυτής της  εκκρεμότητας, δημιουργεί κινδύνους για την υγεία των μαθητών  και είναι παντελώς άδικη για τους καθαριστές και καθαρίστριες, που θα έπρεπε να αμείβονται για όλες τις ώρες που πρέπει να εργάζονται από την ημέρα που τα δημοτικά συμβούλια αποφάσισαν ότι είναι αναγκαία η αύξηση του ωραρίου τους.

Για να αποφευχθούν λοιπόν περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων και να εφαρμοσθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποφάσεις  των Δημοτικών Συμβουλίων για την αναγκαία αύξηση του ωραρίου του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, προτείνουμε την παρακάτω τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

Προστίθεται πέμπτη παράγραφος στο άρθρο 34 του Ν.4713/2020, η οποία έχει ως εξής:

«Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων που προσλήφθηκε για την σχολική χρονιά 2020-2021, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου αυξήθηκαν οι ώρες απασχόλησης του, αμείβεται  αναδρομικά για το σύνολο των ωρών που εργάσθηκε από την επόμενη ημέρα λήψης της σχετικής ως άνω απόφασης  δημοτικού συμβουλίου, εφόσον τηρούνται  οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4713/2020, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 5 της από 33-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 161/22-8-2020) β) βεβαιώνονται οι ώρες απασχόλησής τους από τους οικείους διευθυντές των σχολικών μονάδων και γ) δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο ΦΕΚ».

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ζαχαριάδης Κώστας

Χατζηγιαννάκης Μίλτος